Naszym sponsorem jest:

Programy naukowe

Celem naszej Fundacji jest wprowadzenie do praktyki klinicznej najnowszych metod ratowania ludzkiego życia, gdy zagrożone jest serce. Temu celowi podporządkowane są wszystkie prowadzone przez nas programy naukowe.

By sprostać temu zadaniu utworzyliśmy unikatowy w skali światowej Instytut Protez Serca, złożony z Pracowni: Sztucznego Serca, Biocybernetyki oraz Bioinżynierii (szczegółowy opis pracowni na http://frk.pl). Wśród osiągnięć Fundacji można wymienić m.in. skonstruowanie mechanicznego systemu wspomagania serca, który ratuje życie pacjentów oczekujących na transplantację serca. System ten jest ciągle udoskonalany w celu zwiększenia skuteczności i wydłużenia okresu stosowania klinicznego (obecnie najdłuższy czas stosowania to ponad 700 dni!). W tej chwili prowadzimy także prace nad wdrożeniem do praktyki klinicznej podobnego systemu skierowanego jednak do młodszych pacjentów - starszych dzieci i młodzieży.

System wspomagania serca POLCAS

Kolejnym sukcesem jest prowadzenie banku tkanek w którym przechowywane są zastawki serca, rogówki oka, ścięgna i więzadła, opatrunki z owodni oraz opatrunki ze skóry, które uratowały już zdrowie i życie kilku tysiącom pacjentów.

Wśród wielu obiecujących projektów badawczych realizowanych w Fundacji można wskazać badania prowadzone w Pracowni Bioinżynierii. Realizowane są tu prace nad stworzeniem nowego modelu zastawki biologicznej, która powstanie z komórek własnych pacjenta. Trwają tu również prace nad hodowlą tkanek w warunkach laboratoryjnych. W perspektywie przewiduje się również odtworzenie całego mięśnia sercowego. Osiągnięcie celu przyczyniłoby się do rozwiązania problemu dysproporcji pomiędzy ilością dawców narządów oraz biorców.

Pracownia Bioinżynierii

„Roboty i innowacyjne narzędzia w chirurgii” to kolejny obszar badawczy realizowany w Fundacji. W ramach tego projektu, w Pracowni Biocybernetyki, od 2000 r. rozwijane są prace nad rodziną robotów chirurgicznych o nazwie Robin Heart. Jednocześnie Pracownia opracowuje również inteligentną bazę doradczą, która umożliwi chirurgowi w trakcie operacji otrzymanie informacji diagnostycznych, planowania i symulacji operacji.

dr Z. Nawrat z robotem Robin Heart

Naszym największym osiągnięciem w ostatnich miesiącach jest rozpoczęcie projektu badawczego, którego celem jest skonstruowaniem komór wspomagania serca dla dzieci i młodzieży. W tej grupie wiekowej znajdujemy wielu pacjentów cierpiących na schorzenia serca dla których ratunkiem będzie powyższy system. Pomoc najmłodszym jest istotnym elementem misji Fundacji i sprawia, że cały zespół z ogromnym entuzjazmem podchodzi do realizacji tego zadania.

Oferta partnetów Fundacji: