Naszym sponsorem jest:

Aktualności

I Forum Serce Pacjenta

28 września 2019 r. w Katowicach odbędzie się po raz pierwszy Forum „Serce Pacjenta”. Jest to unikatowe wydarzenie edukacyjne skierowane zarówno do indywidualnych pacjentów z chorobami układu krążenia, jak i organizacji zrzeszających pacjentów i ich bliskich, którego inicjatorem jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

 

Bezpośrednim przyczynkiem tej inicjatywy jest głębokie przeświadczenie środowiska kardiologicznego, iż coraz bardziej zaawansowane metody terapii chorych z chorobami układu sercowo-naczyniowego wymagają wysokiego poziomu świadomości i ścisłej współpracy pacjentów i zespołów terapeutycznych, co ma znaczenie nie tylko dla zdrowia pacjentów, ale także konsekwencje społeczno-ekonomiczne w postaci znacznej redukcji kosztów opieki zdrowotnej. Skuteczność stosowanych terapii i spodziewane efekty zależą również od postępowania niefarmakologicznego i nieinwazyjnych metod leczenia, poprzez świadomą modyfikację dotychczasowego stylu życia i konsekwentne przestrzeganie zaleceń lekarskich. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne świadome wyzwań związanych ze współczesnymi terapiami występuje z inicjatywą aktywnego włączania pacjentów i ich bliskich w proces leczenia.

Pierwsze Forum „Serce Pacjenta” stawia sobie za cel dotarcie z wiedzą na temat profilaktyki, leczenia i konsekwencji stosowanych terapii do indywidualnych pacjentów i ich bliskich, organizacji pacjenckich, lokalnych centrów inicjatyw senioralnych, fundacji i stowarzyszeń zajmujących się promocją zachowań prozdrowotnych oraz organizacji pozarządowych i administracji lokalnej, których wsparcie przyczyni się do sukcesu Forum.

Tak szerokie grono odbiorców Forum wpływa na jego bogatą formułę z licznymi warsztatami i trzema nurtami edukacyjnymi dla pacjentów - pacjent po zawale, pacjent z arytmią i pacjent z niewydolnością serca. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z kampaniami prozdrowotnymi PTK, zapraszamy do ogólnodostępnych konsultacji lekarskich, debaty i spotkań przedstawicieli administracji (MZ NFZ, ZUS) z organizacjami pacjenckimi oraz przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przygotowaliśmy również porady prawno-ekonomiczne dotyczące zakładania organizacji pacjenckich, pozyskiwania środków finansowych przez te organizacje oraz sposobów współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi.

Miejsce forum:
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Plac Sławika i Antalla 1
40-163 Katowice

Początek spotkania: godz. 1430

Uwaga!
Aby zagwarantować sobie możliwość udziału w imprezie konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Więcej informacji oraz zapisy na http://www.sercepacjenta.pl/

 

Oferta partnetów Fundacji: