Naszym sponsorem jest:

Aktualności

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi informuje, że z sukcesem zakończył się kolejny etap prac nad opracowaniem nowej generacji zastawki serca. Polegał on na przeprowadzeniu badań na zwierzętach w ramach, którego testowano bezpieczeństwo oraz jakość rozwiązań konstrukcyjnych. Sukces ten nie byłby możliwy bez wydatnego wsparcia Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z Grupy PGNiG SA

Badania zostały przeprowadzone w okresie od czerwca 2012 r. do marca 2013 r. w Instytucie Zootechniki w Krakowie. W ramach eksperymentu na okres sześciu miesięcy grupie owiec zostały wszczepione odpowiednio opracowane zastawki serca, które pochodziły od genetycznie zmodyfikowanych świń. Grupę porównawcza stanowiły owce którym wszczepiono zastawki serca opracowane komercyjnie dostępną technologią. Po wyszczepieniu zastawki serca zostały poddane serii szczegółowych badań. Uzyskane wyniki potwierdzają, że opracowana technologia protez zastawek serca sprawdza się w praktyce. Wnioski płynące z eksperymentu będą podstawą zmian konstrukcyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości protez zastawek serca. Pozwoli to na przygotowanie już optymalnej konstrukcji protezy zastawki serca. Sukces Zespołu Pracowni Bioinżynierii nie byłby możliwy, gdyby nie systematyczne wsparcie Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o (Grupa PGNiG SA) dla zabrzańskiego ośrodka kardiochirurgii. W bieżącym roku Spółka współfinansowała zakup mikroskopu badawczego, który zostanie wykorzystany w pracach nad stworzeniem optymalnej protezy zastawki serca. Jej wdrożenie kliniczne oznaczać będzie dla pacjenta szereg korzyści: m.in. zmniejszenie ryzyka wapnienia i reakcji zapalnych oraz większą trwałość zastawki co sprawi, że nie trzeba jej będzie tak często wymieniać.

Oferta partnetów Fundacji: