Naszym sponsorem jest:

Aktualności

Wygląda niepozornie – jak spory kalkulator, ale jego rola jest dużo większa niż gabaryty. Mowa o specjalnym mierniku, zakupionym dzięki wsparciu Rafako SA, którym sprawdza się bezpieczeństwo elektryczne wyrobów medycznych. W Fundacji miernik wykorzystany będzie zwłaszcza w pracach nad rodziną robotów kardiochirurgicznych Robin Heart.

Wysokospecjalistyczny miernik (Rigel 288) służy do bieżącej kontroli zgodności obwodów elektrycznych z powszechnie obowiązującymi normami. Tego rodzaju weryfikacja niezbędna jest w przygotowaniu prototypu robota kardiochirurgicznego do finalnego, rygorystycznego testu bezpiecze-ństwa. Dzięki zaangażowaniu raciborskiej firmy Rafako SA w projekt opracowania robotów, można systematycznie, już na etapie projektowym, sprawdzać czy systemy elektryczne urządzeń zrobotyzowanych odpowiadają wyznaczonym normom. Przypomijmy, że jednym z zadań Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii jest opracowanie robota chirurgicznego oraz nowej generacji narzędzi zwiększających precyzję, bezpieczeństwo i zakres stosowania chirurgii małoinwazyjnej. Fundacja zainicjowała budowę robotów chirurgicznych w Polsce, pełniąc rolę pioniera w tym zakresie. Jest również miejscem promocji wiedzy, wymiany poglądów, doświadczeń oraz praktycznej nauki stosowania opracowywanych robotów i narzędzi mechatronicznych. Kontynuację prac w tym zakresie umożliwiają środki pochodzące z grantów naukowych oraz ofiarność sponsorów, którzy w badaniach związanych z robotyką medyczną widzą szansę dla wielu chorych. Do tego grona należy Rafako SA, z którą Fundacja współpracuje już drugi rok.

Oferta partnetów Fundacji: