Naszym sponsorem jest:

Aktualności

Mija kolejny rok współpracy pomiędzy Górnośląską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. w Zabrzu i Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. Górnośląska Spółka Gazownictwa wsparła finansowo projekt adaptacji pomieszczeń wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej dla potrzeb laboratorium Pracowni Bioinżynierii. Dzięki zaangażowaniu zabrzańskiej firmy nasz zabrzański ośrodek kardiochirurgii pozyskał nową powierzchnię badawczą spełniającą rygorystyczne normy czystości.


W tych nowych pomieszczeniach laboratoryjnych Zespół Pracowni Bioinżynierii kontynuować będzie prace nad stworzeniem optymalnej protezy zastawki serca, w której na biologicznym rusztowaniu tkankowym, pochodzenia odzwierzęcego lub ludzkiego, osadzone będą komórki macierzyste, pozyskane prostą i bezpieczną metodą ze szpiku kostnego biorcy. Zastawka taka przyswajana ma być jak własny organ. Nie będzie narażona na niebezpieczeństwo odrzutu i wolna ma być od wad, jakie występują w stosowanych tradycyjnie mechanicznych i biologicznych protezach zastawek serca. Dla pacjenta oznaczać to będzie szereg korzyści: m.in. zmniejszenie ryzyka wapnienia i reakcji zapalnych oraz większą trwałość zastawki co sprawi, że nie trzeba jej będzie tak często wymieniać. Początkowe wyniki badań laboratoryjnych nad nowoczesną bioprotezą zastawki serca są bardzo obiecujące, ale poważna weryfikacja efektów i poprawności przyjętej koncepcji nastąpi dopiero po przeprowadzeniu badań na zwierzętach, a tego rodzaju wyników należy się spodziewać w 2013 r. Kontynuację prac umożliwiają środki pochodzące z grantów naukowych oraz ofiarność sponsorów, którzy w badaniach związanych z zastosowaniem inżynierii tkankowej w terapii chorób serca widzą szansę dla wielu chorych. Do tego grona należy Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Zabrzu, której pomoc owocuje rozwojem zaplecza laboratoryjnego.

Oferta partnetów Fundacji: