Naszym sponsorem jest:

Aktualności

W ostatnich dniach zaplecze badawcze Pracowni Bioinżynierii Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii prof. Z. Religi wzbogaciło się o unikatowe urządzenie, które, ułatwia i automatyzuje proces nasiewania i hodowli komórek na nowej generacji bioprotez zastawek serca. Skonstruowanie tego innowacyjnego urządzenia możliwe było dzięki finansowemu wsparciu Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Zabrzu.

Zespół Pracowni Bioinżynierii nie ustaje w pracach nad stworzeniem optymalnej protezy zastawki serca, w której na biologicznym rusztowaniu tkankowym, pochodzenia odzwierzęcego lub ludzkiego, osadzone będą komórki macierzyste, pozyskane prostą i bezpieczną metodą ze szpiku kostnego biorcy. Zastawka taka przyswajana ma być jak własny organ. Nie będzie narażona na niebezpieczeństwo odrzutu i wolna ma być od wad, jakie występują w stosowanych tradycyjnie mechanicznych i biologicznych protezach zastawek serca. Dla pacjenta oznaczać to będzie szereg korzyści: m.in. zmniejszenie ryzyka wapnienia i reakcji zapalnych oraz większą trwałość zastawki co sprawi, że nie trzeba jej będzie tak często wymieniać. Początkowe wyniki badań laboratoryjnych nad nowoczesną bioprotezą zastawki serca są bardzo obiecujące, ale poważna weryfikacja efektów i poprawności przyjętej koncepcji nastąpi dopiero po przeprowadzeniu badań na zwierzętach, a tego rodzaju wyników należy się spodziewać w przyszłym roku. Oryginalny, nowatorski projekt realizowany jest przy współpracy z Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie (dr inż. Roman Major) oraz MINATEC w Grenoble w Francji (prof. Franz Bruckerd). Kontynuację prac umożliwiają środki pochodzące z grantów naukowych oraz ofiarność sponsorów, którzy w badaniach związanych z zastosowaniem inżynierii tkankowej w terapii chorób serca widzą szansę dla wielu chorych. Do tego grona należy Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Zabrzu, której pomoc owocuje nowym zapleczem aparaturowym.

Na zdjeciu - urządzenie do nasiewania i hodowli komórek na bioprotezach zastawek serca (fot. Kamil Rohr).

Oferta partnetów Fundacji: