Naszym sponsorem jest:

Aktualności

W Pracowni Bioinżynierii Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi trwają badania nad opracowaniem nowej generacji bioprotez zastawek serca do leczenia wrodzonych i nabytych wad serca. Nowe zastawki  pozbawione będą mankamentów charakterystycznych dla stosowanych dotychczas protez biologicznych i mechanicznych, takich jak: ryzyko wapnienia, reakcje zapalne, mała trwałość i związana z tym konieczność wymiany protezy.

Oryginalny, nowatorski projekt realizowany jest przy współpracy z Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie  oraz MINATEC w Grenoble we Francji przy wydatnym wsparciu sponsorów.
Projekt zakłada, że optymalnym rozwiązaniem może być zastosowanie w konstrukcji syntetycznych (poliuretanowych) zastawek serca zaawansowanych nanomateriałów pokrytych komórkami własnymi pacjenta lub stworzenie tzw. zastawki autologicznej, w której biologiczne rusztowanie tkankowe pochodzenia odzwierzęcego lub ludzkiego „obsiane” zostanie komórkami macierzystymi biorcy, pozyskanymi prostą i bezpieczną metodą ze szpiku kostnego. Dzięki temu wszczepiona zastawka serca będzie traktowana jak własny organ. Badania wykazały, że nasianie komórek macierzystych na syntetyczne lub biologiczne rusztowanie można znacząco ułatwić, jeśli pokryje się je polielektrolitami. Te zaś są polem do popisu dla nowo skonstruowanego w Fundacji urządzenia, którego powstało w oparciu o środki przekazane przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. w Zabrzu. Urządzenie to umożliwia automatyczne i kontrolowane nanoszenie polielektrolitów na protezę zastawki. „Ta innowacja podniesie jakość opracowywanych bioprotez zastawek i znacząco obniży czas realizacji etapu badań laboratoryjnych, które są niezbędne przed ostateczną weryfikacją użyteczności protez zastawkowych nowej generacji w badaniach in vivo. W najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie eksperymentów na dużych zwierzętach, a po ich pomyślnym zakończeniu planujemy badania kliniczne” – twierdzi dr Piotr Wilczek – Kierownik Pracowni Bioinżynierii Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. Wdrożenie do praktyki klinicznej nowej generacji bioprotez zastawek serca zwiększyłoby komfort życia pacjentów m.in. poprzez wyeliminowanie konieczności przyjmowania leków immunosupresyjnych (zapobiegających odrzuceniu przeszczepionego narządu), przedłużyłoby czas stosowania bioprotezy u pacjenta (w dotychczasowych rozwiązaniach, średnio po ok. 10 latach należy zastawkę operacyjnie wymienić), zmniejszyłoby ryzyko reakcji zapalnych i wapnienia. „W ostatnich latach blisko połowa zgonów w Polsce spowodowana jest chorobami układu sercowo-naczyniowego . Odpowiedzią na to wyzwanie jest rozwój kardiologii i kardiochirurgii. Dlatego Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. włączyła się projekt opracowywania nowej generacji bioprotez zastawek serca realizowany przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi – mówi Janusz Honkowicz - Prezes GSG sp. z o.o. w Zabrzu.
Tak więc, jubileuszowy, 20. rok działalności Fundacji zapisze się m.in. zakończeniem etapu prac koncepcyjnych i laboratoryjnych związanych z nowymi metodami opracowywania i konserwacji zastawek i rozpoczęciem przygotowań do ich wdrożenia klinicznego.

Oferta partnetów Fundacji: