Naszym sponsorem jest:

Aktualności

Naukowcy z USA w ciągu 5 lat odtworzą wirtualnie fizjologię organizmu szczura. Ma to pomóc w badaniach ludzkich chorób serca - poinformował portal National Institutes of Health (NIH).

Amerykański Narodowy Instytut Zdrowia (National Institutes of Health) uruchomił pięcioletni projekt Virtual Rat. Kosztem 13 mln USD w systemie komputerowym zostanie stworzony model fizjologii szczura, zorientowany na badanie genetycznych predyspozycji do występowania chorób krążenia. Według jednego badaczy, kierujących projektem, dr Daniela Bearda z University of Wisconsin, chodzi o stwierdzenie, czy występują indywidualne różnice w poziomie markerów chorób sercowo-naczyniowych, w jaki sposób wzrasta poziom tych markerów i czy można przewidzieć rozwój choroby na podstawie predyspozycji genetycznych. Naukowcy chcą także zbadać, w jaki sposób relacje między wieloma zespołami genów i ich ekspresja w żyjącym w normalnym środowisku organizmie wpływa na jego stan układu krążenia. Projekt, według pracujących przy nim naukowców, jest pierwszą kompleksową próbą wymodelowania działającego narządów i układu krwionośnego ssaka. Na początku zostanie zebrana całość wiedzy o genomie szczura, oddziaływaniu na prawidłową pracę serca, nerek, mięśni szkieletowych oraz poziom ciśnienia krwi i stan naczyń krwionośnych. Dopiero ustalenie tych zależności pozwoli na zbudowanie komputerowego modelu układu sercowo-naczyniowego szczura i sprawdzenie jego funkcjonowania. Po zbudowaniu pierwszych modeli wzajemnych oddziaływań między genami, a stanem zdrowia szczura , nastąpi ich sprawdzenie na żywych szczurach laboratoryjnych i wniesienie odpowiednich poprawek, tak, aby model "osiągnął jak najwyższy poziom ufności". Kolejnym etapem działań grupy Bearda będzie rozszerzenie modelu o badania nadciśnienia oraz arytmii. Najważniejszym celem będzie ustalenie, jakie czynniki środowiskowe przyczyniają się do wzrostu ekspresji genów odpowiedzialnych za predyspozycje do tych chorób. Stwierdzenie takich zależności pomoże w ustaleniu, jakie działania można podjąć na najwcześniejszym etapie choroby; czasem nawet w dzieciństwie pacjenta. W tym przypadku dla potwierdzenia hipotez roboczych, konieczne będzie zapewne wyhodowanie nowych transgenicznych szczurów z wygaszonymi niektórymi genami. Stworzenie w pełni rozwiniętego modelu organizmu szczura pozwoliłoby na tak znaczne ograniczenie doświadczeń na żywych zwierzętach iż sprowadziłyby się tylko one do sprawdzania niektórych zaawansowanych leków oraz potwierdzania efektów symulacji komputerowych na żywym organizmie. Szczury są najlepszymi zwierzętami laboratoryjnymi do badań nad chorobami serca u ludzi. Podobna fizjologia organizmu, reakcje na leki oraz przyczyny chorób układu krążenia, powodują iż większość badań dotyczących zaburzeń układu krążenia prowadzona jest właśnie na tych zwierzętach. Jednak badania te stają się coraz droższe i - jak wyjaśnia NIH - "istnieje też aspekt moralny doświadczeń na zwierzętach".

www.naukawpolsce.pap.pl

Oferta partnetów Fundacji: