Naszym sponsorem jest:

Aktualności

W Polsce tylko 20 proc. pacjentów uzyskuje dobre wyniki w terapii nadciśnienia tętniczego. Ważną tego przyczyną jest nieregularne przyjmowanie leków.

Aby poprawić te statystyki organizatorzy kampanii "Lecz nadciśnienie skutecznie" uruchomili bezpłatny serwis SMS-owy, który będzie przypominał pacjentom o konieczności zażycia leku. Serwis ruszył 17 maja, w Światowym Dniu Walki z Nadciśnieniem Tętniczym, na które na świecie cierpi ponad 1 mld ludzi, a w Polsce - ok. 9 mln osób. Z chorobą tą mamy do czynienia wówczas, gdy ciśnienie skurczowe, tzw. górne, przekracza wartość 140 mm Hg (słupka rtęci), a ciśnienie rozkurczowe, tzw. dolne przekracza 90 mm Hg. O ciśnieniu prawidłowym wysokim mówimy wówczas, gdy wartości te wynoszą odpowiednio 130-134 mm Hg i 85-89 Hg, ale uważa się, że osoby z tej grupy są bardziej narażone na nadciśnienie. Jak przypominają organizatorzy kampanii, nadciśnienie znacznie zwiększa ryzyko groźnych dla życia powikłań, takich jak zawał serca, udar mózgu, niewydolność serca czy nerek. Są badania wskazujące, że mężczyźni z umiarkowanym nadciśnieniem są ponad 9 razy bardziej narażeni na zgon, a kobiety aż 19 razy bardziej, w porównaniu z osobami zdrowymi. Pacjenci mogą w dużym stopniu zredukować to ryzyko jeśli będą dbać o siebie, m.in. stosując zdrową dietę i uprawiając aktywność fizyczną, gdyż otyłość i związana z nią cukrzyca typu 2 to najpoważniejsze czynniki rozwoju nadciśnienia, na które możemy mieć wpływ. Drugim istotnym elementem terapii nadciśnienia jest regularne zażywanie leków przepisanych przez lekarza - nie wolno na własną rękę ich odstawiać lub zmieniać dawek. Jeśli po zażyciu leków czujemy się gorzej bądź też nie obserwujemy poprawy we wskazaniach wysokości ciśnienia, trzeba jak najszybciej zwrócić się do lekarza z prośbą o modyfikację terapii. Z obserwacji wynika jednak, że chorzy na nadciśnienie mają problem z przestrzeganiem zaleceń lekarskich - po 9 latach od rozpoznania nawet 90 proc. z nich przestaje przyjmować regularnie leki. Mając na względzie poprawę tych statystyk organizatorzy kampanii edukacyjnej "Lecz nadciśnienie skutecznie" stworzyli pacjentom możliwość korzystania z bezpłatnego serwisu SMS, którego zadaniem będzie przypominanie o codziennym zażywaniu leków. Jak tłumaczy prezes Fundacji "Żyjmy zdrowo", która jest jednym z organizatorów kampanii, pacjent może zgłosić chęć przystąpienia do serwisu poprzez stronę www.lecznadcisnienieskutecznie.pl (zakładka: "Dla pacjentów", i dalej "Bezpłatny pilotażowy serwis SMS"). Dzięki temu będzie mógł codziennie otrzymywać bezpłatny SMS z informacją o konieczności zażycia leku. Autorzy kampanii zwracają też uwagę, że poprawę w zakresie współpracy pacjenta z lekarzem można też uzyskać dzięki tzw. terapii złożonej, czyli kombinacji dwóch leków w jednej tabletce. Dlatego w krajach Unii Europejskiej oraz w USA lekarze od wielu już lat preferują tę metodę leczenia. W UE leki złożone zaleca 40 proc. lekarzy, natomiast w Polsce zaledwie 0,5 proc. Kampania "Lecz nadciśnienie skutecznie" jest skierowanado pacjentów, środowiska medycznego oraz do mediów. Jej twórcy zaplanowali m.in. konferencje i warsztaty, w których łącznie weźmie udział 8 tys. lekarzy i 1 tys. farmaceutów. Oprócz Fundacji "Żyjmy Zdrowo" organizatorem kampanii jest redakcja "Służby Zdrowia", najstarszego medycznego pisma w Polsce. Patronat merytoryczny nad Kampanią objęło Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

JJJ PAP - Nauka w Polsce
www.naukawpolsce.pap.pl

Oferta partnetów Fundacji: